VANGLA, ZAHVLNICA

Created and maintained for FREE by Miloš Đekić, Software Craftsman at APPTORIUM

🎲PLAY NOW ✌️ HOW TO PLAY 📄TERMS OF USE 📄PRIVACY POLICY 😊CREDITS

Autor ne bi uspeo da oživi Vanglu niti da je učini igrivom bez dobrote i zalaganje nekliko super ljudi. Hvala vam:


Podeli Vanglu sa svetom. Hvala.


© 2020-2024 Miloš Đekić